De opbrengst van deze wijactie gaat onder meer naar de volgende maatschappelijke doelen en instellingen:

Voor de Voedselbank Amersfoort voorzien wij in met name de aanschaf van dagverse producten (zuivel, groente en fruit), maar ook producten als luiers, wasmiddelen e.d.. Daarnaast verzorgen de leden van LC Amersfoort regelmatig het inpakken en samenstellen van de voedselpakketten voor de cliënten van de voedselbank.


De Stichting Droomdag, die gezinnen met een ziek gezinslid in een veelal terminaal stadium (ouder of kind) nog één keer een onvergetelijke dag bezorgd naar de wensen van het gezin.

De Stichting Leergeld steunt gezinnen met beperkte financiële middelen om kinderen deel te laten nemen aan sociale activiteiten zoals werkweken, excursies, sportactiviteiten, culturele vorming e.d..

De organisatie Cleft Surgery bestaat uit een team van Nederlandse artsen en operatie assistenten dat voor eigen rekening en in eigen tijd operaties verricht in Azië en Afrika bij kinderen met lichamelijke afwijkingen die anders door de samenleving verstoten zouden worden. Hierbij dragen wij bij aan de aanschaf van de noodzakelijke operatie materialen.

Stichting Petje af - weekendschool, zet zich in voor kinderen in (sociale) achterstandsituaties door het faciliteren van praktijkgericht weekendonderwijs volgens een professioneel pedagogisch traject. Founding partners zijn het Oranjefonds en de Stichting Kinderpostzegels.

De Stichting Sinterklaas Kapoentje, die zorgt voor bescheiden Sinterklaas cadeaus voor kinderen uit de armste gezinnen die zonder deze bijdrage niets zouden krijgen.

Het “Toon Hermans Huis, dat psycho-oncologische zorg en activiteiten biedt voor het vinden van een nieuwe balans voor kankerpatiënten en hun directe naasten. Onze donatie wordt aangewend voor professionele scholing van de grote groep vrijwilligers.

Het “3 Ringen Concert”, het jaarlijks door Lions Club Amersfoort georganiseerde concert, speciaal voor
minder- en invaliden uit alle zorginstellingen van Amersfoort. Uiteraard hopen wij ook dit jaar met uw hulp een bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van dit concert.

 

Wijnwebshop

Stichting Activiteiten Lionsclub Amersfoort
ANBI-Status - Fiscaal nummer: 8155.61.222